Chameleons - 6 Poses - The Last Tribe - Saurian Ancients - Unpainted Miniatures for 28-32mm Tabletop Gaming

Chameleons - 6 Poses - The Last Tribe - Saurian Ancients - Unpainted Miniatures for 28-32mm Tabletop Gaming

$7.93


Ask a question

Chameleons - The Last Tribe Saurian Ancients
Saurus Chameleon lizardmen armed with blowguns
Highly detailed models that can be used in many different 28-32mm fantasy war games or for artistic display

📦 What's in the package? This item includes one (1) or more unpainted model(s), depending on selection, which has been 3D printed in UV resin. Most of our standard-sized miniatures have a square base provided. Round ones can be provided upon request. Bases are printed in PLA.

📏 How big are they? Our designs have all been scaled to work alongside standard tabletop miniatures ranging from 28mm scale.

3D Printed Miniatures: Our models arrive unpainted, but alcohol washed, with all supports removed, and UV cured. They are fully ready for you to prime and paint. While we try our best when processing our miniatures, some small marks may remain due to the manufacturing techniques. Please bear in mind that resin is a delicate material, and should be handled with care.

⏰ Production Time: Depending on the current order volume and the complexity of your order, we typically take between 1-2 weeks to manufacture and ship your order.

🚚 Our Guarantee: If any issues occur in shipping, please let us know within two (2) business days of your package arriving. If substantial damage occurs during shipping, we will replace any affected miniatures at no additional cost.

⚖️ Licensed Designs. These models graciously provided to us by 3DIPSTUDIOS. Please visit their Instagram at:
https://www.instagram.com/3dipstudios/

👋 Do you have any Questions? Feel free to contact us with any questions you may have! We're always happy to help.

Shipping from Belgium

Processing time

3-5 business days

Customs and import taxes

Buyers are responsible for any customs and import taxes that may apply. I'm not responsible for delays due to customs.

Payment Options

Secure options
  • Accepts Etsy gift cards

Returns & Exchanges

I gladly accept returns and exchanges

Just contact me within: 14 days of delivery

Ship items back to me within: 21 days of delivery

I don't accept cancellations

But please contact me if you have any problems with your order.

The following items can't be returned or exchanged

Because of the nature of these items, unless they arrive damaged or defective, I can't accept returns for:

  • Custom or personalized orders
  • Perishable products (like food or flowers)
  • Digital downloads
  • Intimate items (for health/hygiene reasons)

Conditions of return

Buyers are responsible for return shipping costs. If the item is not returned in its original condition, the buyer is responsible for any loss in value.

Privacy policy

Algemene voorwaarden
1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
1. Elise Robberechts, met ondernemingsnummer BE0778252279en gevestigd te 3012 Wilsele (België), Hagelandstraat 8, biedt de bestelling en verkoop van producten aan 3dprintsbyelise.com (hierna "de verkoper"). De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing en zijn die van de verkoper.
2. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere producten aankoopt via de webshop, evenals elke bezoeker van de webshop.
3. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden aangeboden en gerealiseerd via de webshop www.vera-lynn.be, evenals andere overeenkomsten die tot stand komen via de webshop.
4. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke gelden voor de verkoop in de winkel van de verkoper.
5. De verkoper levert uitsluitend in België & Nederland. Daarom kan de verkoper uw bestelling alleen aanvaarden als het leveringsadres in België of Nederland is gelegen en geen postbusadres betreft.
6. Door een bestelling te plaatsen via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
7. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.

2. Verkoopsovereenkomst
De verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper komt pas tot stand nadat de bestelling door de (potentiële) koper is betaald, de verkoper brengt de koper hiervan op de hoogte middels een bevestigingsmail.

3. Prijzen
1. De prijzen van de producten worden in euro vermeld, inclusief BTW, behalve de verzendkosten.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen; echter, de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van aanvaarding van de bestelling.
3. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (typ)fouten in zijn aanbiedingen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze (typ)fouten zijn.
4. De verschuldigde prijs is die welke wordt vermeld in de bevestigingsmail.
5. De verkoper behoudt zich het recht voor om de verschuldigde prijs na het sluiten van de overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van prijswijzigingen die van invloed zijn op de verzendkosten, nieuwe belastingen of (typ)fouten.
6. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, en de verkoper is niet verplicht tot enige schadevergoeding.
7. De producten blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig en definitief is betaald.

4. Betaling
1. Tijdens het aankoopproces wordt informatie verstrekt over de geaccepteerde betalingsmethoden.
2. Alle betalingen worden verwerkt door externe dienstverleners. Daarom verzamelt www.vera-lynn.be geen betalingsgegevens, zoals creditcardinformatie, maar ontvangt alleen een bevestiging nadat de betaling is voltooid.
3. Indien een betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is de verkoper niet verplicht om de bestelling uit te voeren. In geval van een mislukte of geweigerde betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om alle gerelateerde kosten of schadevergoedingen van de koper te vorderen.


5. Levering
1. De producten worden verzonden naar het opgegeven verzendadres bij de bestelling, zoals het thuisadres of een ander opgegeven adres.
2. De verkoper streeft ernaar om de producten zo snel mogelijk te leveren, en de koper dient zich in te zetten om de producten tijdens de afgesproken leveringstermijn in ontvangst te nemen.
3. Indien de bestelde goederen niet binnen 30 dagen worden geleverd, kan een extra termijn worden overeengekomen tussen de koper en verkoper.
4. Als er geen aanvullende termijn wordt afgesproken, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden en zal de verkoper eventuele ontvangen betalingen binnen 30 dagen terugbetalen.

6. Herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
2. De Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet (annulering), zonder boete en zonder opgave van motief. Wel dient de koper de bankgegevens waarbij hij de terugbetaling wenst te ontvangen, bij zijn berichtgeving te voegen.
3. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:
Elise Robberechts
Hagelandstraat 8
3012 Wilsele
4. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
5. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.


7. Privacy
1. Uw persoonlijke gegevens worden door de verkoper opgeslagen en bewaard in uw persoonlijke account om een correcte afhandeling van uw transactie mogelijk te maken. Zodra deze gegevens zijn opgeslagen, zullen toekomstige transacties sneller verlopen.
2. De verkoper voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat de persoon of organisatie die gegevens verzamelt, toestemming moet hebben van de persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt. Daarnaast moeten de gegevens relevant, accuraat en correct zijn, en moeten ze worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettige doeleinden. De persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt, moet toegang hebben tot deze gegevens en het recht hebben om de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
3. De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties, met of zonder commerciële doeleinden.

8. Geschillen
Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.